GSM BELGELER (İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI)

8
 1. Dilekçe
 2. İşçi sağlığı ve güvenliği uyarınca işletme belgesi
 3. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge, itfaiye raporu(aslı)
 4. Sorumlu müdür sözleşmesi
 5. İSG sözleşmesi
 6. Çevre sağlığı değerlendirme raporu
 7. Emisyon izni
 8. Bağlantı izni (OSB Müdürlüğü’nden)
 9. Kapasite raporu
 10. İş akım şeması
 11. Vaziyet planı
 12. İmza sirküsü
 13. Ticari sicil gazetesi
 14. Vergi levhası
 15. Yapı kullanma belgesi
 16. Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklam
 17. Beyanname
 18. İş akım şeması ve açıklama raporu
 19. Çevre il müdürlüğünden CED yönünden alınacak belge
 20. Alet ve cihazların konumunu gösterir şekilde hazırlanmış 1/100 1/1000 ölçekli tesis içi yerleşim planı
 21. Tapu senedi
Copyright 2019 KUTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ , Tüm Hakkları Saklıdır. TASARIMSAL DÜŞLER