RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

8

1. Tapu kayıt örneği veya OSB Müdürlüğü tarafından verilen tapu kayıt örneği yerine geçen arsa tahsis sözleşmesi
2. Harita dosyası (1 takım)
3. Jeolojik etüd raporu (1 takım)
4. Mimarî proje (4 takım)
5. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında, yapı denetim kuruluşu ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ile yapı denetim kuruluşuna ait izin belgesine dair belge
6. Röperli veya yoksa ebatlı kroki
7. 17.7.2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” içeren belge
8. İmar çapı
9. Top. İnşaat alanı ve bağımsız bölüm hesabı (mimari projede gösterilecek)
10. Betonarme proje (4 takım)
11. Statik ve betonarme hesaplar (1 takım)
12. Elektrik tesisat ve telekom projesi (4 takım)
13. PTT tesisat projesi ve alındısı (4 takım)
14. Sıhhi tesisat projesi ve alındısı (4 takım)
15. Isı yalıtım projesi ve alındısı (4 takım)
16. Yangın tesisat projesi ve alındısı (4 takım)
17. Asansör projesi ve alındısı (varsa) (2 takım)

OSB Müdürlüğümüz ruhsat aşamasında gerekli gördüğü ek belgeler talep edebilir.

Copyright 2019 KUTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ , Tüm Hakkları Saklıdır. TASARIMSAL DÜŞLER