TAPU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

8
 1. Dilekçe
 2. Arsa tahsis sözleşmesi
 3. Noter Taahhütnamesi
 4. Yönetim kurulu kararı
 5. Tapu
 6. İskân ruhsatı
 7. Aylık SSK bildirgesi
 8. İşyeri açılış ve çalışma ruhsatı
 9. Borcu yoktur yazısı OSB müdürlüğünden
 10. Ticaret sicil gazetesi
 11. Bina fotoğrafları
 12. İmza sirküleri

 

Copyright 2019 KUTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ , Tüm Hakkları Saklıdır. TASARIMSAL DÜŞLER