Verimliliğinizi ve Müşteri Memnuniyetinizi Artırın

12
KOBİ Eğitimleri Modül 2 – Yalın Üretim Programı

TR33 Bölgesi KOBİ’leri için uygulanacak olan Yalın Üretim Programı’nda yerli ve yabancı eğitim uzmanları firmaların süreç, operasyon ve verimliliklerini arttırmak için destek verecek; mevcut üretim sistemlerini değerlendirerek uygulamalardaki boşlukları tespit edecek; yetersizlikleri, çıkmazları, kalite sorunlarını ve atık problemlerini saptayacaktır. Ardından her firma için bir eylem planı oluşturulacaktır. Uzman, KOBİ’nin onaylanan eylem planını uygulamasına destek verecektir.

Her firmada, Yalın Üretim Programının uygulanması için uygun araç ve yöntemler kullanılacaktır. Eğitim uzmanı işletmenin değerlendirmesini yaptıktan sonra hangi yalın üretim konularının ele alınacağına karar verecektir. Bu başlıklarla sınırlı olmamak üzere değer akışı haritalaması, atölye ortamında değişikliklerin yapılması, malzeme/stok ve bilgi akışının kolaylaştırılması, TPM, 5S, Kaizen, tek parça akışı (geçerli olduğunda), süreç sabitleme ve çeşitli verimlilik iyileştirmeleri yapılacaktır.

 

Kutu- YALIN ÜRETİM NEDİR?

Yalın üretimde her şey daha az kullanıldığı için “yalın” terimi kullanılmaktadır:

 • Fabrikada daha verimli üretim
 • Daha kısıtlı üretim alanı
 • Daha az sermaye yatırımı
 • Daha az malzeme
 • Müşteri siparişi ile ürün nakliyesi arasında daha az zaman

 

Kutu- YALIN ÜRETİM HEDEFLERİ NELERDİR?

 • Verimliliği yükseltmek
 • Kaliteyi iyileştirmek
 • Maliyeti düşürmek
 • Üretimin her aşamasında stoku en aza indirmek
 • Ham maddeden bitmiş ürüne, ürün döngüsü süresini kısaltmak
 • Alan tasarrufu yapmak
 • Atıkları ortadan kaldırmak
 • Enerjiyi etkin kullanmak
 • Çalışanların becerilerini ve motivasyonlarınıyükseltmek
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak
 • Belgelendirme ve standardizasyonda iyileştirme sağlamak
 • Piyasa şartlarının gerektirdiği esnekliği kazandırmak

 

YALIN ÜRETİM PROGRAMI’NDA HANGİ KONU BAŞLIKLARI ELE ALINACAK?

 • Yalın Üretim Hedefleri
 • Yalın Üretim Felsefesi
 • Yalın Üretimin Doğuşu – Toyota Üretim Sistemi
 • Yalın Düşünce ve Şirket Kültürü
 • Yalın Üretim Problem Çözme Teknikleri
 • Değer Akış Haritalama Tekniği (VSM -Value Stream Mapping)
 • Yalın Üretim Organizasyonu
 • Yalın Üretim Uygulamaları
 • Sürekli İyileştirme Döngüsü (PDSA)
 • Yalın Üretimi Test Etmek
 • 5S Çalışma Alanlarının Organizasyonu
 • Kano Modeli
 • Kaizen (Sürekli İyileştirme Tekniği) Yöntemi
 • Kanban ve Hesaplama Yöntemi
 • Veri Toplama ve Haritalama
 • Atık Türleri
Copyright 2019 KUTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ , Tüm Hakkları Saklıdır. TASARIMSAL DÜŞLER